Kontakt:

A: MANUBA | Centrum Designu | al. Zwycięstwa 96/98 | 81-451 Gdynia
T: ---
M: manuba.sklep@gmail.com

godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 16:00
w czasie trwania GDD: 2-10.07.2022, godz. 10:00 – 18:00